You are here

Projekt Neon

Panie i Panowie, przedstawiamy wam - Neon!

Neon
Neon jest naszym l?ni?cym, nowym serwisem z buildami nocnymi Amaroka. Neon sprawia, ?e pod??anie za rozwojem Amaroka jest ?atwiejsze, poprzez regularne dostarczanie paczek dla Ciebie, do zainstalowania.
Przeznaczeniem jest u?ywanie obok wersji stabilnej. Nawet je?li, staramy si? chroni? twoje dane, powiniene? by? ?wiadomy, ?e Neon dostarcza bardzo nieprzetestowane oprogramowanie, które równie dobrze mo?e uszkodzi? twój system. Neon jest stworzony do u?ytku przez wszystkich tych, którzy chc? pomaga? w znajdowaniu b??dów, pod??a? za rozwojem, do??cza? do niego lub po prostu chc? "?y? na kraw?dzi". Niezamierzone jest u?ywanie zamiast stabilnego, w pe?ni funkcjonalnego Amaroka.

Rozpocz?li?my ten serwis paczkami Amarok 2 dla Kubuntu, ale paczki dla openSUSE zostan? dodane wkrótce. Mamy równie? nadziej?, ?e przy??czy si? wi?cej dystrybucji.
 

Aby zainstalowa? na Kubuntu Hardy, dodaj poni?sz? lini? do swojego pliku /etc/apt/sources.list:
deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu hardy main
sprawdzajcie uaktualnienia, instalujcie amarok-nightly i cieszcie si? nim.

Prosz? zauwa?y?, ?e Amarok 2 wci?? jest w bardzo rozwojowej fazie, zatem bardzo prawdopodobne, ?e napotkacie b??dy, rzeczy nieuko?czone oraz funkcje, które zmieni? si? przed wydaniem Amarok 2.0. Zach?camy wszystkich do nadsy?ania poprawek i pomocy nam w szybkim przygotowaniu Amaroka 2.

Je?li chcesz by? na bie??co z wszystkim co dotyczy Neona, prosz? zapisz si? na dedykowan? list? mailingow?. Dost?pno?? paczek dla innych dystrybucji b?dzie og?aszana tam oraz na stronie wiki Projektu Neon.

Przy raportowaniu b??dów, prosz? wzi?? pod uwag?, ?e na obecn? chwil? akceptujemy tylko raporty b??dów, które nie s? oczywiste i s? ?atwe do odtworzenia lub maj? przydatne informacje zwrotne (backtrace). Oczywi?cie najbardziej szcz??liwi b?dziemy z b??dów z do??czonymi patchami ;-)
Polski