You are here

Funkcje Amaroka

Amarok ma wiele ekscytuj?cych funkcji. To tylko wierzcho?ek góry lodowej.

Zintegrowane us?ugi internetowe

Du?o pracy zosta?o w?o?one w integracj? us?ug internetowych w Amaroku 2. Teraz Amarok mo?e ??czy? si? bezpo?rednio z ró?nymi us?ugami, powi?kszaj?c liczb? kawa?ków do ods?uchania w zasi?gu kilku klikni??. Dzi?ki ?wietnemu API, dodawanie kolejnych us?ug sprawia niewiele k?opotów.

 • Last.fm

  Last.fm

  Scrobbluj i s?uchaj muzyk? radia last.fm w pe?ni zintegrowanego z programem.

 • Magnatune

  Magnatune

  Kupuj muzyk? ze zintegrowanego sklepu Magnatune i wspieraj wytórni? muzyczn?, która Nie Jest Z?a.

 • Shoutcast Radio Directory

  Shoutcast

  Stream thousands of free Internet Radio stations right inside Amarok.

 • Ampache

  Ampache

  Po??cz si? zdalnie do serwera muzyki Ampache i przegladaj, wyszukuj, odtwarzaj.

 • MP3tunes

  MP3tunes

  Pobieraj i wysy?aj do swojej skrytki MP3tunes z Amaroka. Nigdy wiecej nie zostawiaj muzyki w domu!

 • Jamendo Service

  Jamendo

  Ciesz si? ogromn? baz? niezale?nych twórców od Jamendo.

 • OPML Podcast Directory

  OPML Podcasts

  Przeszukuj, subskrybuj i pobieraj podcasty audio i wideo z najwi?kszego ich zbioru.

 • Librivox

  Librivox

  S?uchaj strumieniowo ksi??ek audio prosto z katalogu Librivox.

Funkcje

 • Skrypty

  Ulepszaj swoje do?wiadczenia z Amarokiem dzi?ki skryptom od spo?eczno?ci.

 • Dynamiczne listy odtwarzania

  Create playlists that automatically update based complex, but easy to use, constraints. n.p. piosenki z oko?o 1967 roku

 • Widok kontekstowy

  Customize the supplemental information related to your music with the Plasma powered Context View.

 • PopUp Dropper

  Simplify drag and drop actions with the revolutionary PopUp Dropper menu system.

 • Wiele t?umacze?

  Ciesz si? Amarokiem w swoim j?zyku, dzieki spo?eczno?ci mamy ponad 45 wersji j?zykowych.

 • Mi?dzyplatformowo??

  Dzi?ki technologii Qt4 i KDE4 mo?esz u?ywa? Amaroka na Linuksie, Mac OS X i Windows.

 • Zarz?dzanie kolekcj?

  Organizowanie swojej kolekcji muzyki nigdy nie by?o prostsze, dzi?ki ?wietnemu tagowaniu, zmianie nazw i mozliwo?ciom sortowania Amaroka.

 • Importowanie bazy danych

  Importuj swoj? baz? danych z iTunes lub starego Amaroka 1.4 i zatrzymaj swoje statystyki, licznik odtworze? oraz punktacj?.

 • Us?ugi skryptowe

  Integrate other web services into Amarok with community developed services. Here are just a few: Seeqpod, and NPR.

Polski