You are here

Amarok 1.4.9.1 - wydanie potwierdzaj?ce, ?e wci?? Was kochamy!


 Copyright 2008 Maximilian Fellner,
na licencji by-nc-nd 2.0


My, zespó? Amaroka, jeste?my zaj?ci rozwijaniem nadchodz?cej serii Amarok 2. Jednak, aby pokaza? naszym u?ytkownikom, ?e o nich nie zapominamy, mamy dla was kolejne wydanie ?ataj?ce seri? Fast Forward 1.4.

Amazon poinformowa? nas o zmianach w swoim systemie, które wp?yn??y na dobieranie ok?adek w Amaroku. Zmienili?my stosowne bity w kodzie Amaroka, ?eby upewni? si?, i? znów mo?ecie pobiera? ok?adki dla swoich ulubionych albumów.

Równie?, wszystkie z naszych wersji j?zykowych zosta?y ulepszone oraz zlikwidowali?my ró?ne ma?e b??dy.

Programista Amaroka, Mark Kretschmann powiedzia?, "Nie ma wi?cej b??dów w Amarok 1.4.  Jest on perfekcyjny, jak kwiat lotosu."  Rzeczywi?cie, my?limy ?e mo?emy zako?czy? rozwijanie Amaroka 2.0, skoro nie ma to ju? sensu... nie mo?na udoskonali? perfekcji.

Bawcie si? dobrze z Amarokiem 1.4.9.1 Fast Forward!
Polski