You are here

Amarok 1.4.10 wydany


Photo by jetboy2006,
licensed under by-nc 2.0


Wiadomo?ci z departamentu "Nieplanowanych Wyda?": Dzi? rano otrzymali?my wiadomo?? o mo?liwej luce bezpiecze?stwa z lokalnymi, niezaufanymi u?ytkownikami, która teraz - tylko kilka godzin pó?niej - zosta?a naprawiona. Aby dowiedzie? si? wi?cej zobaczcie Secunia Advisory #SA31418. Podzi?kowania dla Google Alerts za powiadomienie nas o tym s?abym punkcie.

Namawiamy wszystkich u?ytkowników Amaroka 1.4.x, w szczególno?ci je?li u?ywacie zintegrowanego serwisu Magnatune, do uaktualnienia najszybciej, jak to mo?liwe.

Tymczasem wielu cz?onków zespo?u jest na Akademy, ?eby omówi? nowe kierunki rozwoju i pracowa?, aby zbli?y? si? do wydania Amarok 2.0. Rzu?cie okiem na blogi, ?eby dowiedzie? si? co jest grane. I mo?e zobaczymy si? za tydzie? na FrOSCon w niemieckim St. Augustin?
Polski